Archeologisch bodemonderzoek

27 november '18

Op het nieuwbouwplan Park Luistruik wordt op dit moment een archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd voor (vervolg-)fase 4.

Na het graven van de kuilen zijn de eerste kleurverschillen zichtbaar van de grondsamenstelling. De kleurverschillen zeggen iets over het oorspronkelijke landschap. Er zijn sporen aangetroffen van bebouwing, boerenerfjes en bijgebouwen omstreeks de 11e eeuw. Het kan nog wel een jaar duren voordat alles dat is gevonden is uitgewerkt. Op het moment dat alles is uitgewerkt worden de resultaten verwerkt in een digitaal rapport. Dit rapport kan iedereen bekijken.

Het fysieke veldwerk zal eind 2018 zijn afgerond. Na de werkzaamheden worden de kuilen weer gevuld met zand.