De stedenbouwkundige opzet van Park Luistruik

21 juni '19

In november 2018 is sinds lange tijd een eerste nieuwsbericht op de website geplaatst over het concept stedenbouwkundig plan. Inmiddels zijn we een stuk verder. De eerste fases met nieuwe woningen en appartementen staan al op de website. Graag vertellen we je wat meer over de stedenbouwkundige opzet van Park Luistruik.

Hoe wordt het vervolg van Park Luistruik ingedeeld?

Het vervolg van Park Luistruik is in eerste instantie verdeeld in Fase 4.1 en Fase 4.2. Of deze fases vervolgens worden opgeknipt is van een aantal zaken afhankelijk. Naarmate een fase vordert krijgen we een steeds beter beeld van het aantal belangstellenden in een fase en de woningen. Daarnaast worden ook andere afwegingen gemaakt in de haalbaarheid, zoals een vergunningentraject en belangrijke gesprekken die moeten zijn afgerond met de aannemer en de gemeente.

Onlangs heb je op de website al kunnen lezen dat we Fase 4.1 hebben opgeknipt in bouwveld A en bouwveld E. Afhankelijk van de haalbaarheid en de planning kan dit zich vaker in Park Luistruik gaan voordoen. Op de online kavelkaart hieronder bekijk je waar bouwveld A ligt en waar bouwveld E ligt.

Online kavelkaart met bouwveld A en bouwveld E

De stedenbouwkundige uitgangspunten

Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan is de keuze gemaakt om voort te borduren op de reeds gebouwde wijk. Dit betekent dat we op hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten hanteren. Maar eenduidig wordt het niet. Want de variatie zie je straks terug in de details van de gevels van de woningen.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meer weten over een specifieke fase? Als je je persoonlijke gegevens achterlaat bij een van de woningtypes bij het woningaanbod ontvang je via de mail alle informatie over die betreffende fase en blijf je volledig op de hoogte.

Online kavelkaart met overzicht Park Luistruik