Goed nieuws! Gemeenteraad stemt in met nieuwe fase Park Luistruik

26 februari '19

Donderdag 21 februari heeft de gemeenteraad van Nuenen ingestemd met de nieuwe fase van Park Luistruik. Dat is goed nieuws, want dit betekend dat het plan op dit moment ongewijzigd blijft en het bestemmingsplantraject wordt vervolgd.

Is het plan nu definitief?

Nee, het plan is nog niet definitief. Het besluit van de gemeenteraad om met het plan in te stemmen wordt nu 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het besluit.

Planning nieuw woningaanbod

Als belanghebbenden beroep indienen tegen het besluit, dan volgt een beroepstermijn. In dat geval wordt de bestemmingsplanprocedure verlengd. Wanneer het nieuwe woningaanbod op deze website kan worden gepubliceerd is dan ook afhankelijk van de komende 6 weken.

Houd het nieuws op deze website goed in de gaten. Want op het moment dat de inzagetermijn is verlopen dan hebben we beter zicht op de planning. Middels een nieuwsbericht laten we aan je weten wat de volgende stap gaat zijn en wanneer naar verwachting de woningtypes online komen te staan.