Planning nieuw woningaanbod vervolgfase 4

11 januari '19

In november 2018 hebben we in de nieuwsberichten op de website aangegeven dat het nieuwe woningaanbod omstreeks de jaarwisseling online komt te staan. Nu het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, hebben we beter zicht op de planning.

Zienswijze termijn concept bestemmingsplan

Vanaf 10 oktober jl. heeft het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze inzage termijn kon je een zienswijze indienen m.b.t. dit ontwerp van het bestemmingsplan.

Door diverse omwonenden zijn zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Hierdoor kan het nieuwe woningaanbod op dit moment nog niet op de website komen te staan. De gemeente gaat de komende periode de zienswijzen bekijken en beoordelen. Begin maart zal de gemeente een uitspraak doen over de ingediende zienswijzen.

Op het moment dat we de uitspraak van de gemeente over de zienswijzen kennen, weten we of het noodzakelijk is om het bestemmingsplan aan te passen. Concreet betekent dit dat we tot maart 2019 moeten wachten voordat het nieuwe woningaanbod eventueel online kan komen te staan.

Waar zijn we nog meer van afhankelijk?

Uiteraard zitten we al die tijd niet stil. We gaan door met het ontwerpen van de gevels, de plattegronden en de verkaveling. Deze ontwerpen worden voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Nuenen (ook wel TRK genoemd). Dit team bestaande uit specialisten doet vervolgens een uitspraak over de (ruimtelijke) kwaliteit van het plan Park Luistruik. Afhankelijk van de reacties van het TRK kunnen we het plan een stap verder brengen of moet dit (deels) worden aangepast.

Op de hoogte blijven van de verschillende procedures? Houd de website dan geregeld in de gaten en abonneer je alvast op de nieuwsbrief als je dit nog niet hebt gedaan.